Linux Disk Genişletme (Büyütme) Dosyası

#!/bin/sh
# Mevcut Diski yeniden boyutlandırma
cat << EOF | fdisk /dev/sda
u
u
d
2
n
p
2
w
EOF
mv /usr/bin/disk_extend /tmp/disk_complete
# Diskin genişletilmesi tamamlandı.
reboot
# Dosya sistemi ext4 olduğu için resize2fs kullanılmıştır.
Yukarıdaki komut satırını genislet.sh olarak kaydedip sunucunuzda çalıştırdığınızda otomatik diskiniz genişletilecektir.
genisletme.sh oluşturamayanlar için indir : https://s2.dosya.tc/server12/55l1vb/gensletme.zip.html